Bostøtte - uanset hvor du borSocialkonsulenterne tilbyder bostøtte, som er hjælp, støtte og omsorg til borgere, der har behov herfor. Det kan være på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Socialkonsulenterne tilbyder bostøtte 24/7 - 365 dage om året.

Gennem individuelt tilrettelagt indsats og træning udvikles de nødvendige færdigheder hos borgeren, så der opnås en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig støtte fra offentlige instanser.

Socialkonsulenterne arbejder målrettet sammen med borgeren mod inklusion i nærmiljøet og samfundet fx via beskæftigelse, uddannelse, sociale netværk, fritidsinteresser, kultur- og familieliv.

Socialkonsulenternes bostøtte er hjælp til selvhjælp og sætter borgeren i stand til at klare sig selv i egen bolig uden hjælp og støtte.

Socialkonsulenternes bostøtte forebygger således også mere omkostningstunge, indgribende indsatser og foranstaltninger for borgeren og kommunen.

Socialkonsulenternes støtte tager afsæt i følgende temaer fra Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0):

- Praktiske opgaver i hjemmet
- Samfundsliv
- Socialt liv
- Sundhed
- Kommunikation
- Mobilitet
- Egenomsorg
- Økonomi


Socialkonsulenterne ApS