Støtte- & kontaktordning der forandrerSocialkonsulenterne tilbyder kontaktpersonordning indenfor Servicelovens rammer.

Socialkonsulenten, der udpeges som kontaktperson, er hjælpsom, støttende og udviklende for et barn, en ung eller for hele familien, som har særlige behov for støtte og redskaber til at opnå bedre trivsel.

Kontaktpersonen kan være en stor hjælp for børn og unge, der har brug for stabil og autentisk voksenkontakt ud over forældrene.

Kontaktpersonen kan støtte i forhold til at få talt åbent om problemer, som bl.a. kan være i forhold til forældre, søskende eller kammerater. Det kan også være problemer med f.eks. skolen, seksualitet, kriminalitet eller misbrug.

Børn og unge med nedsat funktionsevne, fx på grund af ADHD eller andre psykiatriske udfordringer, har ofte behov for at have kontakt med en voksen ud over forældrene.

Socialkonsulenten/kontaktpersonen er medvirkende til at gøre barnet/den unge mere uafhængig af sine forældre og hermed være en god støtte i forhold til selvstændiggørelse.

Den unge gennemfører skole og uddannelse og får et socialt aktivt liv.


Socialkonsulenterne ApS